Yeni liderler

Yeni liderler, kentsel okullarda olağanüstü ve çeşitli liderler geliştiren kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. Görevleri, tüm öğrenciler için yüksek akademik başarı sağlamaktır. Web siteleri Noel arifesinde çöktüğünde, arşivlenmiş dosyaları kullanarak bir hafta içinde web sitelerini kurtardık ve yeniden inşa ettik.