Диагностика на вируси

Диагностиката на вируси е глобален доставчик на медицински диагностични изследвания, тестове и услуги начело на борбата срещу COVID-19. Донесохме уебсайта си в първата страница на Google и предоставихме доклади за анализи, за да съветваме рекламните си кампании.