Corapid.

CORAPID осигурява диагностични решения за забавяне на разпространението на COVID-19. Изградихме уебсайт от нулата, за да им помогнем да мащабират, когато има най-много.