Прием на Хирон

Приемът на Хирон е консултантски консултантски консултации на колежа за жени. Ние проектирахме своята цифрова марка, за да предадем историята си на Ivy лига и да разработим уебсайт, за да съобщя ясно конкурентното им предимство.

Наследваща начална страница на Хирон.
Приемане на цветовата схема на Хирон. Приемането на Chiron PowerPoint Въведение Плъзгач.
Хирон приема образ на покритие на социалните медии.